Ventilasjonssystem L300

Vinterkit til L300 som sikrer funksjonen til kjøleskapet ved omgivelsestemperaturer helt ned til - 30˚C.